Hakimiyet Milletindir

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Bu canlandırmada aile, okul ve toplumdaki demokratik ve antidemokratik uygulamalar hakkında bilgiler yer almaktadır.