Hak ve Sorumluluklarımız

Sosyal Bilgiler - Etkileşimli Alıştırma

Kişilerin üyesi oldukları grup ve kurumlarda yerine getirmeleri gereken görevleri yani sorumlulukları vardır. Sorumlulukların yerine getirilmemesi düzeni bozar, sorunlar yaşanmasına neden olur. Öte yandan kişiler katıldıkları grup ve kurumlarda belirli haklar elde ederler. Elde edilen bu haklar, kişilerin bulundukları grup ve kurum içerisinde neleri yapabileceğini gösterir.

Bu etkileşimli alıştırmada verilen bilgilerin hak ve sorumluluk kavramlarından hangisi ile alakalı olduğunun belirlenmesi istenmektedir.