Günümüz İpek Yolu

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Günümüz İpek Yolu’nun önemini ekonomik boyutlarını ele alarak açıklamak.