Günlük Yaşamda Hal Değişimleri

Fen Bilimleri - Canlandırma

Bu canlandırmada, gündelik yaşamda karşılaştığımız hal değişimlerine örnekler verilerek, nasıl gerçekleştiği açıklanmaktadır.