Güney Cephesi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Güney cephesinde Kahraman Maraş, Şanlı Urfa ve Gazi Antep'te mücadele edilmiştir. Maraş kentinde Milli Mücadele hareketi Kuva-yı Milliye birlikleri tarafından yürütülmüştür. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından hemen sonra Anadolu'nun güneyindeki faaliyetlerine hız veren İngilizler, ilk olarak Musul'u işgal etmişlerdir. Takip eden aylarda ise işgallerini genişleterek Urfa, Antep, Maraş ve Adana'ya girmişlerdir. Urfa şehri 24 Mart 1919 tarihinde önce İngilizler tarafından işgal edilmiştir. İngiltere ile Fransa arasında yapılan anlaşma gereği, 30 Ekim 1919 tarihinde Fransızlar, yanlarında getirdikleri Ermeni kuvvetleri ile birlikte şehri İngilizlerden teslim almışlardır. Jeopolitik konumu itibariyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin oldukça önemli bir kenti olan Antep 15 Ocak 1919 tarihinde, önce İngilizler tarafından işgal edilmiştir. 29 Ekim 1919 tarihinde iki devlet arasında varılan anlaşma gereği, İngiliz işgal kuvvetlerinin yerini Fransızlar ve onların beraberinde getirdiği Ermeni kuvvetleri almıştır.

Güney Cephesi’nde Maraş, Urfa ve Antep’in Fransızlar tarafından ne zaman işgal edildiği, bu şehirlerin düşman işgalinden ne zaman kurtulduğu ve direniş boyunca kahramanlık gösteren önemli kişilerin kimler olduğu belirlenmektedir.