Güney Cephesi: Kahraman Maraş

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Maraş kentinde Milli Mücadele hareketi Kuva-yı Milliye birlikleri tarafından yürütülmüştür. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından hemen sonra Anadolu'nun güneyindeki faaliyetlerine hız veren İngilizler, ilk olarak Musul'u işgal etmişlerdir. Takip eden aylarda ise işgallerini genişleterek Urfa, Antep, Maraş ve Adana'ya girmişlerdir. Büyük Millet Meclisi'nin henüz açılmadığı günlerde Maraş'ta kazanılan başarı Milli Mücadele'nin ilk zaferi olmuştur.

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İngilizlerin Anadolu'nun güneyinde işgal ettiği şehirler, İngiliz ve Fransızların Orta Doğu coğrafyasını paylaşımları, Fransızların Maraş'ı işgali, Maraş'ın düşman işgalinden kurtarılması ve Maraş iline kahraman unvanının verilmesi anlatılmaktadır.