Güney Cephesi: Gazi Antep

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Jeopolitik konumu itibariyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin oldukça önemli bir kenti olan Antep 15 Ocak 1919 tarihinde, önce İngilizler tarafından işgal edilmiştir. 29 Ekim 1919 tarihinde iki devlet arasında varılan anlaşma gereği, İngiliz işgal kuvvetlerinin yerini Fransızlar ve onların beraberinde getirdiği Ermeni kuvvetleri almıştır. Antep halkı, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti önderliğinde kahramanca bir savunma başlatmıştır. TBMM 6 Şubat 1921 tarihinde kentin “Gazi” unvanıyla onurlandırılmasına karar vermiştir.

Antep'in İngilizler ve Fransızlar tarafından işgal edilmesi, Antep savunması, Antep'in düşman işgalinden kurtarılmasında bölge halkının rolü ve Ankara Antlaşmasıyla güney cephesinde savaşın sona erdiği anlatılmaktadır.