Gümrü Antlaşması'nın İmzalanma Sürecini ve Maddelerini Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Gümrü Antlaşması'nın hangi tarihte imzalandığını, bu antlaşmanın koşullarının neler olduğunu, bu koşulların Milli Mücadele açısından önemini öğrenebilirsiniz.