Gümrü Antlaşması’nın Sonuçları

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

3 Aralık 1920'de Büyük Millet Meclisi ile Ermeniler arasında Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. Gümrü Antlaşması, Büyük Millet Meclisi tarafından imzalanan ilk antlaşmadır. Gümrü Antlaşması ile; Kars, Sarıkamış ve Oltu geri alınmıştır. Misakı-ı Milli'ye göre doğu sınırlarımız büyük ölçüde belirlenmiştir.

Gümrü Antlaşması'nın sonuçları ile ilgili eksik ifadelerin tamamlanması beklenmektedir.