Grammar Exercise 6: Public Buildings

İngilizce - Alıştırma

Public Buildings - 8. Ünite

Bu alıştırmada kamu binaları ile ilgili verilen diyalogdaki boşluklara gelecek uygun cümleleri seçin.