Grammar Exercise 6: Biographies

İngilizce - Alıştırma

Biographies - 2. Ünite

Başarılı bir kişinin biyografisinin anlatıldığı bu alıştırmada, boş bırakılan yerlere verilen cümleleri uygun şekilde yerleştirerek diyaloğu tamamlayabilirsiniz ve "Simple Past Tense" (geçmiş zaman) yapısını pekiştirebilirsiniz.