Grammar Exercise 5: Public Buildings

İngilizce - Alıştırma

Public Buildings - 8. Ünite

Bu alıştırmada kamu binaları ile ilgili verilen paragraftaki boşluklara gelecek uygun kelimeleri seçin.