Grammar Exercise 4: Simple Present Tense

İngilizce - Alıştırma

My Daily Routine - 1. Ünite

Saati ve günlük rutin işleri söylemek için ”geniş zaman”da (simple present tense) kullandığımız gramer yapılarını ve kelimeleri bu alıştırma ile tekrar edebilirsiniz. Görsellere bakıp bu görselleri ifade eden cümleleri her boşluğa bir kelime gelecek şekilde uygun kelimeleri yazarak tamamlayabilirsiniz.