Grammar Exercise 4: Public Buildings

İngilizce - Alıştırma

Public Buildings - 8. Ünite

Bu alıştırmada kamu binaları ile ilgili verilen cümlelerdeki boşluklara gelecek uygun kelimeleri seçin.