Grammar Exercise 3: Tourism

İngilizce - Alıştırma

Tourism - 7. Ünite

Bu alıştırmada verilen soru cümlelerini doğru cevaplarıyla eşleştirin.