Grammar Exercise 2: Yummy Breakfast

İngilizce - Alıştırma

Yummy Breakfast - 2. Ünite

Bu gramer alıştırması ile verilen cümleye anlam ve yapı olarak uymayan kelimeyi bularak "geniş zaman" (simple present tense) yapısını pekiştirebilirsiniz.