Grammar Exercise 2: Simple Present Tense

İngilizce - Alıştırma

My Daily Routine - 1. Ünite

Günlük rutin işleri söylemek için ”geniş zaman”da (simple present tense) kullandığımız gramer yapılarını tekrar etmek için alıştırmadaki cümleleri ve bu cümleleri ifade eden görselleri eşleştirebilirsiniz.