Grammar Exercise 2: Location

İngilizce - Alıştırma

My Town - 2. Ünite

Görsellere bakarak bir yeri tarif eden cümledeki uygun boşluklara ”opposite”, ”around”, ”between” ve ”next to” kelimelerini getirerek cümleleri tamamlayabilirsiniz.