Grammar Exercise 2: Expressing Likes and Dislikes

İngilizce - Alıştırma

Hello! - 3. Ünite

Matematik dersini sever misiniz? Peki, görsel sanatlarda iyi misiniz? Sevip sevmediğimiz ya da iyi olup olmadığımız derslerden bahsederken hangi gramer yapılarının kullanıldığını bu etkinlikteki eşleştirme alıştırması ile tekrar edebilirsiniz.