Grammar Exercise 1: Natural Forces

İngilizce - Alıştırma

Natural Forces - 10

Bu alıştırmada, doğal afetler ile ilgili verilen cümleleri bu cümleleri ifade eden görsellerle eşleştirebilirsiniz.