Grammar Exercise 1: Expressing Health Problems

İngilizce - Alıştırma

Health - 5. Ünite

Hastalık belirtilerini ifade ederken kullandığımız gramer yapılarını tekrar etmek için alıştırmadaki cümleleri ve bu cümleleri ifade eden görselleri eşleştirebilirsiniz.