Grammar Exercise 1: Downtown

İngilizce - Alıştırma

A Day in My City - 3. Ünite

Bu alıştırmada, diyalogda boş bırakılan yerlere verilen cümleleri uygun şekilde yerleştirerek diyaloğu tamamlayabilirsiniz.