Grafik Yorumlama

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

6A sınıfı öğrencilerinin matematikten aldıkları notlar grafik ile gösterilmektedir. Bu grafiğe bakılarak verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğu belirlenecektir.