Grafiği Verilen Doğrunun Eğimi

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Grafiği verilen doğrunun eğimi, noktaların ordinatlarının farkının apsisleri farkı oranına eşittir.

Bu interaktif etkinlikte, doğrunun grafiğini kullanarak doğrunun eğiminin nasıl bulunacağı anlatılmaktadır.