Grafiği Verilen Doğruların Eğimleri

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Grafiği verilen doğrunun eğimi, noktaların ordinatlarının farkının apsisleri farkı oranına eşittir.

Bu interaktif etkinlikte, öğrenciden verilen doğrulardan hangisinin eğiminin daha büyük, hangisinin daha küçük veya 0'a eşit olduğu ya da hangisinin eğiminin olmadığı belirlemesi beklenmektedir.