Görme Olayı

Fen Bilimleri - Canlandırma

Bir nesneyi görmek için nesnenin yansıttığı ışığın gözümüze ulaşması gerekir. Işık kornea ile başlayıp, sırasıyla göz bebeği, mercek, camsı cisim, ağ tabakasına, optik sinirlere ve oradan beyne giden bir süreç sonucunda cisimleri görebiliriz.

Bu konu anlatımında, görme olayının nasıl gerçekleştiği açıklanacaktır.