Görev ve Sorumluluklarımız

Sosyal Bilgiler - Etkileşimli Alıştırma

Kişilerin üyesi oldukları grup ve kurumlarda yerine getirmeleri gereken görevleri yani sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar bulunulan grup ve kuruma göre farklılık gösterir.

Bu etkileşimli alıştırmada çeşitli yerlerde yerine getirilen sorumlulukların sınıflandırılması yapılmaktadır.