Google ve Nötrinolar

Matematik - Canlandırma

Bu konu anlatımında çok büyük ve çok küçük sayıları üslü ifadeler yardımıyla nasıl kolayca gösterebildiğimizi izleyebilirsiniz.