Göç

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

İnsanların yaşamakta oldukları yerlerden başka yerlere gitmelerine göç adı verilir. Göçler ülke sınırları içinde olabileceği gibi bir ülkeden başka bir ülkeye de gerçekleşebilir. Ülke sınırları içinde gerçekleşen göç hareketine iç göç, farklı ülkeler arasında gerçekleşene ise dış göç adı verilir. Bunların dışında yılın belli zamanlarında başka bölgelerdeki iş olanakları sebebiyle gerçekleşen kısa süreli göçlere de mevsimlik göç denir.

Canlandırmada göçün tanımı ve sınıflandırılması, mevsimlik göç, iç göç ve dış göç tanımları yapılmaktadır. Yurdumuzdaki göç hareketinin nedenleri ve sonuçları anlatılmaktadır. Göç alan bölgelere örnekler verilmektedir.