Gençlik ve Cumhuriyet

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Atatürk, Türk Gençliğine; “ Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir” diye seslenmiş ve en büyük eserini Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk Gençliği de Atasının gösterdiği yolda Cumhuriyeti ilelebet muhafaza ve müdafaa etme görevinin bilinciyle Atasına seslenerek; varlığının en kutsal temeli olarak gördüğü Türk İstiklal ve Cumhuriyetinin sonsuza kadar bekçisi olduğunu vurgulamıştır.

Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik ve cumhuriyet ile ilgili söylediği bazı sözler boşluk doldurma soruları ile sınanmakatdır.