Gelme ve Yansıma Açılarını Bulma

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik

Yüzeyine gönderilen ışınların nerdeyse tamamını yansıtan aletlere ayna adı verilir. Aynalar sayesinde cisimlerin görüntüsü elde edilir. Bir cismin aynadaki görüntüsünü cisim üzerinden yansıyan ışınların ayna yüzeyine çarpıp gözümüze ulaşması ile görürüz. Işık ışınlarının aynanın normali yani yüzeye dik olarak çizilen doğru ile yaptığı açıya gelme açısı, aynadan yansıdıktan sonra yaptığı açıya da yansıma açısı denir. Gelme açısı ile yansıma açısı birbirine eşittir.

Bu etkileşimde ilk olarak optik bir daire üzerine belirli bir açıyla yolladığınız ışınların aynaya çarpıktan sonra, daha sonra ise aynı açıyla yollanan ışınların düzlem aynanın farklı noktalarından nasıl yansıyacağını gözlemleyeceksiniz.