Gelişen Türkiye

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Ülkemizde Cumhuriyet'in ilanını takip eden dönemden başlayarak, İkinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki süreçte ulaşım, haberleşme, sanayi,tarım, eğitim ve spor alanlarında birçok yenilik yapılmıştır. Bu yenilikler ile ülkemiz modern dünyada hak ettiği yeri almaya başlamıştır. 

Bu konu anlatımında, verilen bilgilerin ulaşım, haberleşme, sanayi, tarım ve eğitim alanlarından hangisi ile ilişkili olduğunun eşleştirme yoluyla belirlenmesi istenmektedir.