Gelenek ve Göreneklerimiz

Sosyal Bilgiler - Öğreniyorum

Orta Asya Türk devletlerinde yılın farklı zamanlarında yapılan törenlerden bahsedilmektedir. Ayrıca günümüzde yapılan törenlerdeki gelenek ve görenekler de anlatılmaktadır.