Geçmişten Günümüze Türkiye'ye Yönelen Tehditler

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Türkiye, jeopolitik konumu nedeniyle dünya siyasetinde önemli bir yere sahiptir. Bu durum bazı devletlerin ülkemize yönelik tehditlerine yol açmaktadır.

Bu konu anlatımında, geçmişten günümüze uzanan süreçte ülkemize yönelen tehditler konusundaki bazı bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunun belirlenmesi istenmektedir.