Geçmişte İpek Yolu

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Geçmişteki İpek Yolu’nun önemini siyasi, kültürel ve ekonomik boyutlarını ele alarak açıklamak.