Geçmişte Eğitim Kurumları

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

İslam devletlerinde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı yerlere medrese adı verilirdi. Medreselerde ders veren öğretim görevlisine müderris adı verilirdi. Osmanlı Devlet'nde gayrimüslim ailelerden alınan çocuklardan zeki olanları Enderun Mektepleri'nde okutulurdu. Enderun okulunun temel özelliği saray içinde bulunması ve bütün derslerin türkçe okutulmasıydı.

Bu konu anlatımında, geçmişteki eğitim kurumlarından medreseler ve Enderun Mektepleri hakkında bilgi verilmektedir.