Frigler

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Frigya olarak adlandırılan İç Batı Anadolu’ya, Hititlerin yıkıldığı M.Ö. XII. yüzyılda Balkanlardan gelerek yerleşen Frigler, M.Ö. 8. yüzyılın başlarında siyasi birliklerini kurarak başkenti Gordion olan Frigya devletini kurmuşlardır. Friglerin ilk kralı, başkentlerine adını veren Gordios’tur. Frigler, yaşamı ve ölümü hakkında birçok mitolojik efsane yazılan Kral Midas döneminde en güçlü dönemlerini yaşamıştır. Ekonomileri tarım ve hayvancılığa dayanan Frigler, tarımı korumak için özel kanunlar çıkartmışlardır. Dinleri çok tanrılı olan Frigler’in ana tanrıçası, bereket tanrıçası olarak da bilinen Kibele’dir.

Frigler ile ilgili konu anlatımında, “Frigya” olarak adlandırılan İç Batı Anadolu’ya yerleşen ve Frigya Devleti’ni kuran Friglerin siyasi tarihleri, kralları, tanrıçaları ve diğer önemli özelliklerine hakkında bilgiler bulabilirsiniz.