Fransız İhtilali

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Aydınlanma döneminde düşünce sistemindeki değişiklikle birlikte ortaya çıkan siyasi ve sosyal gelişmelerin etkisi, en belirgin olarak 1789’da Fransa’da gerçekleşen Fransız İhtilali’nde gözlendi.

Bu konu anlatımında, Fransız İhtilali'nin nedenleri ve demokrasinin gelişimi açısından etkileri anlatılacaktır.