Fransız İhtilali ve Birinci Dünya Savaşı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Fransız İhtilali, Birinci Dünya Savaşı'nı hazırlayan nedenlerden biridir. 1789 yılında Fransız halkının aydınlar öncülüğünde monarşik yönetime başkaldırısı, önce Avrupa'nın, daha sonra da dünyanın siyasal, hukuksal ve toplumsal yapısını büyük ölçüde değiştirmiştir. Devlet yapılarında, yönetim biçimlerinde, sosyal ve kültürel yaşamda büyük değişimler meydana gelmiştir. Milliyetçilik akımının etkisiyle Avrupa'da yeni devletler kurulurken, büyük devletlerin oluşturdukları denge bozulmaya başlamıştır. Bu devletlerin gerek kuruluş süreçlerinde ortaya çıkan sınır uzlaşmazlıkları, gerekse sonrasında ortaya çıkan sömürge arayışları ortak çıkarlar doğrultusunda hareket eden devletleri birbirine yaklaştırmıştır.

Fransız İhtilali ile Birinci Dünya Savaşı arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır.