Fransız İhtilali ve Atatürkçülük

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Atatürkçü Düşünce Sistemi, Atatürk’ün birikimleriyle oluşmuş, dünyayı anlamayı ve onu değiştirmeyi hedef alan bir yapıdır. Bu yapının oluşumunda; Atatürk’ün çocukluk ve gençlik yıllarında doğup büyüdüğü ortam, bu ortamın oluşmasında etkisi olan evrensel nitelikteki olaylar, okuduğu kitaplar, yirminci yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin ve dünyanın yaşadığı sorunlar ile Türk ve dünya aydınlarının bu sorunlarla ilgili düşünceleri etkili olmuştur. Bu etkenler arasında sonuçlarıyla tüm dünyayı sarsan Fransız İhtilali ayrı bir öneme sahiptir. Bu ihtilal sonrasında ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesi, Kurtuluş Savaşı’nın temel düşüncesi olmuştur.

Fransız İhtilali'nin Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin oluşumuna etkileri hakkında bilgiler edinebilirsiniz.