Fiillerin Olumlu, Olumsuz, Olumlu Soru ve Olumsuz Soru Çekimlerini Pekiştirme - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu etkileşimli alıştırmada, fiillerin olumlu, olumsuz, olumlu soru ve olumsuz soru çekimleriyle ilgili alıştırma yapacaksınız.