Fiillerin Olumlu, Olumsuz, Olumlu Soru ve Olumsuz Soru Çekimlerini Kavrama

Türkçe - Konu Anlatımı

Olumlu fiiller, yüklemin bildirdiği eylemin yapıldığını, gerçekleştiğini ya da gerçekleşebileceğini belirten ifadeler olumludur. Olumsuz fiiller, fiil tabanına “-me” (-ma)” çekim eki getirilerek anlam olumsuza dönüştürülür. Diğer çekim ekleri olumsuzluk ekinden sonra kullanılır. Fiillerde soru, fiile “mi” soru eki getirilerek soru çekimi sağlanır. Fiillerde olumsuz soru, fiil tabanına “-me” (-ma)” çekim eki getirilerek anlam olumsuza dönüştürülür. Bu olumsuz fiile soru eki “mi” nin getirilmesiyle oluşturulur.

Bu konu anlatımında, fiillerin olumlu, olumsuz, olumlu soru ve olumsuz soru çekimlerini bulabilirsin.