Fiil Kipinde Zaman ve Anlam Kaymasını Kavrama - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu etkileşimli alıştırmada, verilen cümlelerden hangilerinin yüklemlerine eklenmiş olan kiplerin kendi zamanında kullanılmadığını belirleyeceksiniz.