Fevzi Çakmak

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Biyografi

Mustafa Fevzi Çakmak, 1876 yılında İstanbul'da doğdu. 1896'da Harp Okulu'ndan, 1898'de Harp Akademisi'nden mezun oldu. 1913'e kadar Trablusgarp ve Balkanlar başta olmak üzere birçok yerde görev yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale, Kafkas ve Suriye Cepheleri'nde savaştı. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından sonra kısa bir süre erkan-ı harp reisliği (genelkurmay başkanlığı) yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci başbakanı, ilk milli savunma bakanı ve ilk genelkurmay başkanı olan Fevzi Çakmak'ın hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.