Farklı Ortamlarda Sesin Sürati

Fen Bilimleri - Canlandırma

Ses dalgalarının ilerleme sürati, hareket ettikleri ortamın özelliklerine göre değişmektedir. Örneğin ses dalgaları katılarda en hızlı hareket ederken, sıvılarda daha yavaş, gazlarda ise en yavaş hareket eder.

Sesin farklı ortamlarda ilerleme süratinin nasıl değiştiği anlatılmaktadır. Sesin süratinin katı, sıvı ve gaz ortamlarında farklı olmasının nedeni irdelenmektedir.