Farklı Gezegenlerde Ağırlığımızı Karşılaştırma

Fen Bilimleri - Etkileşimli Alıştırma

Dünyanın kütle çekim kuvveti olduğu gibi diğer gezegenlerin de kütle çekim kuvveti vardır. Gezegenlerin kütle çekim kuvvetleri, birbirinden farklıdır. Bu da aynı cismin farklı gezegenlerde farklı ağırlıklarda olacağı anlamına gelir.

Bu etkinlikte ağırlığınızın farklı gezegenlerde nasıl değiştiğini karşılaştırabilirsiniz.