Farklı Geometrik Şekillerin Çevre Uzunluklarını Hesaplama

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Çevresini hesaplamamız gereken şekiller her zaman için çevre uzunluğunu hesaplamayı bildiğimiz temel çokgenler olmayabilir. Bu durumda, bu şekillerin çevresini ancak bütün kenar uzunluklarını toplayarak bulabiliriz. Kenar uzunluklarının tamamını bilmediğimiz durumlarda ise çevresini ölçmek istediğimiz şekli, kare, paralelkenar, dikdörtgen, eşkenar dörtgen gibi kenarları arasında eşitlik ilişkisi bulunan çokgenlere bölerek kenar uzunluklarını bulabiliriz.

Bazı kenar uzunlukları verilmemiş farklı geometrik şekillerin verildiği bu interaktif etkinlikte, öncelikle dikdörtgen, kare, paralelkenar, eşkenar dörtgen gibi şekillerin özelliklerinden faydalanarak bilinmeyen kenar uzunluklarını bulabilir, daha sonra bu şekillerin çevre uzunluğunu hesaplayabilirsiniz.