Evrensel Lider Atatürk

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Ulusal Kurtuluş Savaşımız, bağımsızlık savaşı veren ve bizimle benzer zorlukları yaşayan mazlum milletlere örnek olmuş bir mücadeledir. Kurtuluş Savaşımızın başarıyla sonuçlanması Mustafa Kemal Atatürk’ün evrensel bir lider olarak benimsenmesini sağlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk gerek milli mücadele sırasında gerekse inkılapların gerçekleştirildiği dönemde ortaya koyduğu fikir ve eylemlerle yalnız Türk milletinin değil tüm dünya uluslarının refah ve barışını sağlamaya çalışmıştır.

Kurtuluş Savaşımızın başarı ile sonuçlanmasının bizimle benzer zorlukları yaşayan mazlum milletlere olan etkisi ve Mustafa Kemal Atatürk’ün evrensel bir lider olarak benimsenmesi ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.