Eski Çağlarda Gök Bilimi

Fen Bilimleri - Canlandırma

Bilginin çok kısıtlı olduğu eski zamanlarda da insanlar, tıpkı bugün olduğu gibi gökyüzünde gördükleri nesneleri merak etmişlerdir. Bu merakın ilk örnekleri, mağara duvarlarına çizilmiş gökyüzü cisimlerinde görülebilir. Özellikle, gündelik yaşamı fazlasıyla etkileyen Güneş ve Ay'ın hareketleri ile yıldızların ve diğer gök cisimlerinin görünümleri çağlar boyunca gözlemlenmiş ve dönemin şartlarına göre kaydedilmiştir.

Bu konu anlatımında, eski çağlarda yaşayan insanların gökyüzünü nasıl keşfettikleri ve gök biliminin nasıl ortaya çıktığı anlatılmaktadır.