Eşitsizlikleri Sayı Doğrusunda Gösterme

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Birinci dereceden bir bilinmeyenli bir eşitsizliği sayı doğrusunda göstermek için öncelikle eşitsizliğin çözümünü bulmak gerekir. Ardından, eşitsizliğin sağladığı değerler sayı doğrusu üzerinde gösterilir. Burada uç noktalara dikkat etmek gerekir. Sınır değerleri eşitsizliğe dahilse, sayı doğrusunda bu nokta içi dolu; dahil olmadığında ise içi boş olarak gösterilir.

Bu etkinlikte, öğrenciden verilen eşitsizliği sayı doğrusu üzerinde göstermesi beklenmektedir ve her eşitsizlik için özel durumlardan bahsedilmektedir.